Nawigacja

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
akcje ratownicze Akc.rat
astronawigacja Astro
automatyka okrętowa Auto.okr
bezpieczeństwo nawigacji i ratownictwo morskie Bezp.naw.
bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo morskie bżirm
bezpieczna eksploatacja statku, prawo morskie i ubezpieczenia Bezp.eks
biologia Biol
budowa i stateczność statku Bud i stat
budowa i teoria okrętu Bito
budowa okrętu Bto
chemia Chem
dystrybucja Dystr
działalność gastronomiczna w zakładzie hotelarskim Dział.gast
działalność gospodarcza w branży mechanicznej dgwbm
działalność recepcji Dział.rec.
działalność recepcji zakładu hotelarskiego Dzh
działalność usługowa du
edukacja dla bezpieczeństwa Edb
ekonomia i prawo hotelarskie Eikon.hot
ekonomika logistyki el
eksploatacja siłowni okrętowych eso
eksploatacja statku es
elektrotechnika Ele
elektrotechnika elek
elektrotechnika i automatyka okrętowa Eiao
elektrotechnika i elektronika okrętowa Elektro
elektrotechnika i elektronika okrętowa Elektro
etyka E
fizyka Fiz
fizyka i astronomia fiz i astr.
geografia Geogr
gospodarka elektroniczna Gosp.el
gospodarka zapasami i magazynami Gosp.mag
historia Hist
informatyka Inf
informatyka w transporcie morskim Iwtm
język angielski J.ang
język angielski dla logistyków Jadl
język angielski dla marynarzy jadm
język angielski dla mechaników okrętowych jadmo
język angielski w branży okrętowej Jawbo
język angielski zawodowy J.ang.z
język niemiecki J. niem
język niemiecki zawodowy J.niem zaw
język obcy dla logistyków Jodl
język obcy w hotelarstwie Jowh
język polski J. pol
komunikowanie się z gośćmi w języku angielskim w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim kom.z.gość
kotły okrętowe Kotły
laboratorium logistyczno spedycyjne Lab.log.sp.
laboratorium magazynowe lm
logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych lwjgia
logistyka w procesach produkcji lwpp
logistyka zaopatrzenia i produkcji Lzip
łączność morska Łącz
łączność morska oraz GMDSS łmoG
manewrowanie statkiem Manewr
marketing usług hotelarskich Mar.usł.hot.
maszyny i urządzenia okrętowe Masz.
matematyka Mat
materiałoznawstwo Mat.ok
meteorologia i oceanografia Meteo
multimedia i grafika komputerowa Multi
nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w zakładzie hotelarskim Nadz.czys
nawigacja Naw
nawigacja techniczna Naw.tech
obsługa informatyczna w hotelarstwie Obs .inf
obsługa jednostek zewnętrznych ojz
obsługa konsumenta Obs.kon
obsługa konsumenta Ok
ochrona środowiska morskiego Ochr.śr
ochrona środowiska morskiego Ochr.środ
okrętowe siniki tłokowe Okr.siln
okrętowe tłokowe silniki spalinowe Okr.tłok
oprogramowanie biurowe Opr.biu
organizacja pracy w hotelarstwie Org.prac
organizacja przyjęć okolicznościowych Opo
organizowanie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim Oudwzh
planowanie logistyczne Plan.log
planowanie produkcji i dystrybucji Ppid
podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego Pod.hot
podstawy konstrukcji maszyn Pkm
podstawy logistyki pl
podstawy przedsiębiorczości Pp
prace warsztatowe i konserwacja statku Prac.war
praktyka morska Prmor
prawo morskie i ochrona środowiska morskiego pmiośm
prawo morskie i ubezpieczenia praw.mor
procesy transportowe w logistyce Pr.tr.log.
programowanie strukturalne i obiektowe Prog.struk
przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej Przed.log
przewozy morskie Przew
przysposobienie obronne Po
religia Rel
rysunek techniczny maszynowy Rys.tech
siłownie okrętowe so
siłownie okrętowe i symulator siłowni okrętowej Sił.okr
specjalizacja Spec
systemy logistyczne Sl
systemy operacyjne i sieci komputerowe Sys.oper
techniki badań oraz remonty maszyn i urządzeń okrętowych tech.bad
techniki informatyczne w transporcie morskim tech.inf
techniki pracy w hotelarstwie Prac.hot
techniki pracy w hotelarstwie Tpwh
techniki pracy w hotelarstwie Tpwh
techniki warsztatowe i ratownicze Tech.war
technologia informacyjna Ti
technologia remontów i badania nieniszczące Tech.rem
technologia remontów i badania nieniszczące Tech.rem
termodynamika i chemia techniczna Tict
termodynamika techniczna Term.tech
transport i spedycja tis
urządzenia nawigacyjne Urz.naw.
urządzenia techniki komputerowej Utk
usługi transportowo spedycyjne Usł.tr.sp.
usługi żywieniowe w hotelarstwie Usł żyw.
Warsztaty szkolne warsz.
wiedza o kulturze Wok
wiedza o społeczeństwie Wos
wiedza okrętowa Wo
wychowanie do życia w rodzinie Wdżwr
wychowanie fizyczne Wf
zajęcia praktyczne Zaj.prak
zajęcia z wychowawcą zwo
zapasy i magazynowanie Zapas.mag

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Morskich w Darłowie, ul. Szpitalna 1
    Zespół Szkół Morskich w Darłowie, ul. Szpitalna 1

Galeria zdjęć